Ritmik cimnastik estetik olarak rakipsiz olan tek bayan Olimpik salon sporudur. Çocuklar ve yeni başlayanlar için ritmik jimnastik eğitimi dersleri içinde İstanbul, Turkey

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.