1

Xem tướng mặt là phương pháp dự đoán số mệnh của con người thông qua các đặc điểm có trên khuôn mặt như lông mày, mắt, nốt ruồi...


Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.