Nháy mắt trái phải cho nam và nữ - Mắt giật liên tục là một điềm báo khá chính xác cho mỗi chúng ta. Liệu rằng bạn sắp có lộc trời bạn hay phải chịu các điều xui xẻo sắp đến?


Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.