Story details

Det har varit olika försök genom historien att skapa speltekniker som syftar till att slå eller fuska systemet för att vinna. Tekniskt kräver vissa av dem obegränsade resurser – som ingen har. 

Submit a Comment

Log in to comment or register here

Display Activity Notice