Nốt ruồi ở nách là tốt hay xấu? Với vị trí ở nách thì sự xuất hiện nốt ruồi có ý nghĩa gì? Mời bạn đọc cùng Tử Vi Số tham khảo qua bài viết dưới đây.


Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.