1
- Mặt nạ chứa chấp nhau thai ngựavà cuống rốn chiên có thể thực hiện giảm các hiểm triệu triệu chứng nhạy bén với mẩn đỏ và viêm. Thúc đẩy quy trình chữa lành vết thương. - EGF giúp giao tiếp cùng với các hiểm tế bào của bạn để tạo ra nhiều collagen và elastin hơn.


Thể Th