Trong thời gian sử dụng Clobetamil G, nên kết hợp với kem dưỡng ẩm để đem lại helloệu quả tốt nhất. Đồng thời, cần hạn chế tiếp xúc với ánh nắng để tránh gây tổn thương da và làm giảm helloệu quả của kem dưỡng. Sản phẩm có thể sử dụng hàng ngày hoặc ngày 2 lần vào buổi sáng sau khi rửa mặt và vào

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.