1
video sa se koman ou makiye moun pou marriage li toujou bon pou bay moun lan yon makiyaj(makeup) senp(simple) paske ou pa vlel paret trop extravagent men ou vle pou li paret elegant e senp. makiye ak kethy pou nou ka fe bel makeup (makiyaj)Hey Guys, SAK KAP FET HEY! SAK KAP FET HEY!Bienvenu sou channel la. Mwen se Kethyca!!! Kethyca Elmera mwen SE YON JEN

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.