1
Trả lời hãng tin Reuters, các quan chức trong quân đội Mỹ cho biết: Trong hai ngày qua, các tàu chiến của Hải quân Mỹ đã có mặt tại khu vực lân cận các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông. Đồng hồ Orient nam có rất nhiều mức giá khác nhau

Comments

Who Upvoted this Story