1
Bà mẹ chất vấn giá báno viên khi con gái ghi '100 : 10 = 10' bị gạch men sai, nghe lời gicửa quan quí ngay lập tức xoay ngoắt thái độ xin lỗi Tai nàn nghiêm trọng ở Quảng Ngãi: 2 người tử vong, 5 người bị thương


"Bộ MặT" Trung ĐôNg Sau NhữNg CáI BắT Tay IsraelThị t

Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.