سایت های شرط بندی برتر دنیا به سختی تلاش می کنند تا یک تجربه ی شرط بندی خوب را برای کاربران خود فراهم کنند. رابط کاربری یا همان فضای وب
سایت باید زیبا، تمیز باشد و کاربر بتواند به راحتی موارد مورد نظر خود را
پیدا کند و همچنین استانداردهای بالایی در طراحی و کاربرد داشته باشد. همه ی
سایت های معرفی شده در این مقاله در زمینه ی کاربر پسند بودن نمره ی
بالایی دریافت کرده اند.


Comments

Who Upvoted this Story

What is Kahuk?

Kahuk is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.